فیلم جراحی سینوس لیفت

سینوس لیفت از درمانهای آماده سازی نواحی بی دندانی قبل یا همزمان با انجام جراحی ایمپلنت:
یکی از جراحی های بازسازی متداول قبل از کاشتن ایمپلنت می باشد.

تعمیرات توربین دندانپزشکی در محل
پشتیبانی شرکت تجهیز سرویس آریا
ارسال از طریق واتساپ