تعمیر توربین دندانپزشکی

تعمیر توربین و آنگل های دندان پزشکی

تعمیرات توربین دندانپزشکی در مطب

توربین ها انواع مختلفی دارند که به دو نوع بلبرینگی و ایربرینگی تقسیم می شوند.

تمام این دستگاه ها دارای هد می باشند که به آن ها کاتریج هم می گویند، کاتریج بلبرینگی یک پروانه، یک محور و یک سه نظام دارد که در اطراف پروانه های آن فرز و دوبلبرینگ طراحی شده است و موجب افزایش سرعت چرخش پروانه می شوند، کاتریج ایربرینگی در اطراف پروانه های خود دو بوش دارد که اصطحکاک کمتری دارد و در مقایسه با کاتریج بلبرینگی فشار هوای بیشتری نیاز دارد.

این توربین ها سرعت بالایی دارند که برای برداشت نسخ دندان و پوسیدگی کاربرد دارند و از مهم ترین ابزار در دندانپزشکی می باشند. درصورتی که این دستگاه دچار مشکلی شود و در عملکرد آن اختلال به وجود بیاید شما می توانید با شرکت دساکو تماس بگیرید و با کارشناسان ما صحبت کنید.

کارشناسان از افراد متخصص در زمینه ی تعمیرات دستگاه های دندانپزشکی هستند که به طور حرفه ای و دقیق دستگاه را تعمیر و در مدت زمان کوتاهی به شما تحویل می دهند.

تعمیر آنگل و توربین دندان پزشکی

تعمیر توربین دندانپزشکی و انواع آن:

هندپیس های توربین هوا با سرعت بالا به طور گسترده ای در دندانپزشکی به عنوان ابزاری برای برش و سوراخ کردن دندان استفاده می شود. عمل چرخش از طریق هوای فشرده انجام می شود. برای انجام تعمیر توربین های دندانپزشکی و انواع موتورهای جراحی، آنگل و اینسترومنت های دندانپزشکی با سازندگان مختلف، گروه دنتال سرویس آریا آماده خدمت رسانی به  کلینیک ها و دندانپزشکان است.

از ویژگی های توربین دندانپزشکی می توان به اندازه کوچک، وزن سبک و گشتاور بالا اشاره داشت. همچنین نویز صدایی این اینسترومنت دندانپزشکی بالا است.

طراحی بهینه سیستم هندپیس توربین هوا-دندانی با استفاده از طراحی روش آزمایش توسط محققان:

یک توربین هوا و لوله تامین هوا همراه آن به عنوان یک سیستم هندپیس توربین هوا دندانپزشکی بهینه شده است. این سیستم شامل یک توربین هوا با پروانه و محفظه و یک لوله تأمین هوا است که هوای فشرده شده را به توربین هوا می رساند. قبل از اشاره به تعمیر توربین های دندانپزشکی، در مورد آنها بیشتر بدانیم.

مشخصات جریان سیستم هندپیس توربین هوا دندانپزشکی با استفاده از ANSYS CFX بررسی شده است. این مطالعه با هدف یافتن پارامترهای قابل توجه طراحی و بهینه سازی آنها از نظر حداکثر گشتاور انجام شده است. تعداد پره ها، زاویه تیغه پروانه و فاصله بین پروانه و محفظه به عنوان سه پارامتر اصلی طراحی انتخاب شدند. از طراحی روش آزمایش برای بهینه سازی دو سیستم هندپیس توربین هوا دندانپزشکی استفاده شده است:

نوع 1 یک توربین هوا به تنهایی و نوع 2 توربین هوا با یک لوله تأمین هوا بود. نتایج بهینه سازی نشان داد که فاصله بین پروانه و محفظه برای نوع 1 پارامتر قابل توجهی نیست. حداکثر گشتاور برای نوع 2 کمتر از نوع 1 بود. تعداد بهینه تیغه برای هر دو نوع یکسان بود، اما زاویه تیغه و فاصله بین دو نوع متفاوت است.

زاویه تیغه و تعداد تیغه برای نوع 1 قابل توجه بود و هر سه پارامتر طراحی برای نوع 2 قابل توجه بود. بهبود عملکرد برای نوع 2 بیشتر از نوع 1 بود. عملکرد هر دو سیستم هندپیس بهینه شده از نظر آزمایشگاهی و مواردی مانند اندازه گیری سطح نویز، سرعت چرخش بررسی شد.

انجام تعمیر توربین های دندانپزشکی به صورت تخصصی و معرفی انواع اینسترومنت و آنگل دندانپزشکی:

سیستم هندپیس توربین هوا دندانپزشکی در طول سالها به سرعت تکامل یافته است زیرا قدرت چرخشی آن برای ساییدن دندان و ترمیم حفره ها مفید است. این یک وسیله حیاتی دندانپزشکی برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها است. با افزایش تقاضای اجتماعی مانند نیازهای آرایشی، بهداشت و مدیریت دهان، اهمیت و ضرورت هندپیس های توربین با سرعت بالا نیز در حال افزایش است.

همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، یک سیستم هندپیس توربین هوا دندانی از یک سر، گردن، بدن و کوپلر تشکیل شده است. یک لوله تأمین هوا از طریق گردن، بدن و اتصال دهنده عبور می کند. هوای فشرده شده را به سر می رساند.

یک سیستم هندپیس توربین هوا دندانپزشکی

نگرانی عمده سیستم هندپیس توربین هوا دندانپزشکی افزایش سرعت چرخش پروانه و در نتیجه افزایش کارایی و برش است. برخی مطالعات با مطالعه خصوصیات جریان داخل هد، گشتاور توربین را بهبود بخشیده اند. که باعث بیشتر شدن مدت زمان مورد نیاز برای تعمیر توربین های دندانپزشکی می شود.

به عنوان مثال، لی و همکاران با استفاده از یک مدل محاسباتی حالت پایدار ، اثرات تیغه پروانه را بر عملکرد یک سر مطالعه کرد. طبق مطالعه آنها ، افزایش زاویه انعکاس یک تیغه منجر به افزایش گشتاور توربین می شود. Hsu و همکاران نشان داد که شکل تیغه پروانه و شکاف بین محفظه و پروانه (از این پس ، به عنوان “شکاف” ساده می شود) بر گشتاور توربین تأثیر می گذارد.

بیگ زاده و همکاران بر روی فشار ورودی هوا ، تراکم و تیغه پروانه متمرکز شدند. آنها نشان دادند که گشتاور توربین به طور خطی با فشار ورودی متناسب است.

از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) همچنین در طراحی یا / و بهینه سازی سیستم هندپیس توربین هوا دندانپزشکی استفاده می شود. مولر و همکاران از شبیه سازی های CFD برای بهینه سازی هندسه های توربین هوا مانند قطر نازل ورودی هوا، قطر توربین هوا و شکاف استفاده شده است. کالیفانو و همکاران از مدل جریان دو بعدی برای طراحی یک سر توربین به شکل دندان اره استفاده کرد. جورائوا و همکاران برای بهینه سازی یک سرتوربین از شکل دندان اره، از طراحی آزمایش (DOE) با Minitab استفاده کرده اند. آنها عرض نوک و زاویه تیغه دندان اره را بهینه کردند.

با این حال، بیشتر مطالعات طراحی قبلی بدون در نظر گرفتن لوله تأمین هوا، روی یک دندانپزشکی هد سیستم توربین هوا تمرکز داشت. بنابراین، فشار ورودی و خصوصیات جریان به داخل به درستی مورد توجه  قرار نگرفتند.

در این مقاله ، ما یک مدل با یک لوله تأمین هوا را پیشنهاد می دهیم تا فشار ورودی و مشخصات جریان را به درستی کنترل کند و نتایج را با محلول های بدست آمده بدون لوله تأمین هوا مقایسه کند.

مشخصات جریان سیستم هندپیس توربین هوا با استفاده از نرم افزار ANSYS CFX شبیه سازی شد. ما از DOE برای تولید پارامترهای طراحی و تجزیه و تحلیل فرایندهای بهینه سازی استفاده کردیم . از نرم افزار Minitab DOE برای اختصاص پارامترهای طراحی، ایجاد مجموعه ای از شرایط آزمایشی ، تجزیه و تحلیل نتایج، تبدیل اثرات پارامترهای طراحی به نمودار و پیش بینی نتایج بهینه متناسب با اهداف کیفیت استفاده شد. ما روش بهینه سازی فاکتوریل کامل Minitab را برای بهینه سازی انتخاب کرده بودیم. تأثیر پارامترهای طراحی بر روی سیستم هندپیس توربین هوا با استفاده از تحلیل واریانس (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

برای تعمیر توربین دندانپزشکی و سایر تجهیزات و اینسترومنت های دندانپزشکی مانند آنگل و موتورهای جراحی می توانید با متخصصان گروه دنتال سرویس آریا در ارتباط باشید.

مدل محاسباتی سیستم توربین هوا:

سیستم هندپیس توربین هوا و دو مدل محاسباتی

پروانه ای که در داخل سر قرار دارد ، با تأمین هوای فشرده از طریق گردن می چرخد. در این مطالعه ، دو مدل محاسباتی متفاوت شبیه سازی شد: نوع 1 توربین هوا به تنهایی و نوع 2 سیستم توربین هوا با یک لوله تحت فشار هوا است. شکل 2 دو مدل محاسباتی مورد استفاده در این مطالعه را نشان می دهد. هوای فشرده شده از طریق Air In وارد شده و از طریق Air Out برای نوع 1 از سر خارج می شود، در حالتی که نوع 2 ورودی در انتهای لوله هوا است، همانطور که در شکل 2b نشان داده شده است.

تعمیر توربین دندان پزشکی

اگر دستگاه توربین دندانپزشکی مطب شما دچار نقص شده و نیاز به تعمیر دارد می توانید روی شرکت دساکو حساب باز کنید. دساکو مرکز تعمیراتی مورد اعتماد و دارای سابقه درخشانی است که از قطعات اصل و با کیفیت کمک می گیرند.

همه کارشناسان و متخصصین ما دارای تجربه، مهارت و دانش لازم در زمینه تعمیر تجهیزات دندانپزشکی می باشند. بنابراین اگر دستگاه مطب شما دچار نقص و خرابی شد همین حالا می توانید با کارشناسان ما جهت تعمیر توربین دندانپزشکی تماس حاصل بفرمایید.

اطلاعات تماس با ما
شرکت دساکو
ارتباط با کارشناسان: https://desaco.ir/

فهرست
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp